Homeopatsko zdravljenje

Homeopatsko zdravljenje je pred 200 leti utemeljil zdravnik Samuel Hanhnemann. Svoje znanje je opisal v knjigi Organon der Heilkunst oz. Orodje umetnosti zdravljenja. Svojo pripadnost stroki izkazuje že v prvem paragrafu Organona, kjer pravi, da je najvišja in edina naloga zdravnika obnovitev bolnikovega zdravja oz. zdravljenje.

Osnove homeopatskega zdravljenja

 • Similia similibus curentur, torej podobno se zdravi s podobnim.
 • Pacienta obravnava celostno in je v bistvu regulativna terapija.
 • Za zdravljenje uporablja zdravila na principu podobnosti (in torej ni psihoterapija) in v najnižjih potencah. Običajno uporablja le eno zdravilo.
 • Je komplementarna klasični medicini.

Homeopatsko zdravljenje je primerno:

 • Za zdravljenje akutnih stanj (npr. piki insektov, vročinska stanja, bolečina, poškodba…)
 • Za zdravljenje kroničnih bolezni – vedno pod nadzorom zdravnika homeopata
 • Pri epidemijah (npr. gripa, kolera…)

Pred pričetkom s homeoptskim zdravljenjem opravi zdravnik homeopat natančen prvi pregled, ki traja lahko tudi več kot eno uro. V ospredju je bolnik. Zdravnik homeopat bolnika le natančno posluša. Če želi kaj izvedeti, ne postavlja sugestivnih in odločilnih vprašanj, temveč ga le spodbuja k čim natančnejšemu opisu svojih težav. Išče individualne bolezenske simptome in znake, na podlagi katerih nato izbere ustrezno zdravilo.

Zdravnik homeopat izmed vseh naštetih simptomov izbere najpomembnejše. Tisti, ki izhajajo iz duševnosti, se imenujejo mentalni simptomi. To so simptomi volje, intelekta in spomina.Ti so pomembnejši od splošnih simptomov, kamor spada živčni sistem, endokrini sistem, imunski sistem in psiha. Najmanj pomembni so fizični oz. telesni simptomi, ki so omejeni le na določen del telesa.

Za samo izbiro homeopatskega zdravila so pomembne še modalitete. To pomeni, kaj neko stanja izboljša, poslabša oz spremeni. Pomembni so še spremljajoči simptomi in pa individualni simptomi, torej tisti, ki so redki oz nenavadni. Na podlagi izdelane anamneze se nato izbere ustrezno homeopatsko zdravilo.

Homeopatsko zdravljenje je drugačno, če zdravimo akutne ali kronične bolezni. Pri zdravljenju akutnih obolenj upoštevamo predvsem lokalne znake in uporabljamo zdravila v nizkih potencah. Izboljšanje nastopi hitro. Za zdravljenje kroničnih obolenj pa je treba upoštevati vse zgoraj navedeno. Uporablja se zdravila v višjih potencah, ki so predpisana na recept.

Pravilen potek homeopatskega zdravljenja po Heringu:

 • Zdravljenje poteka od znotraj navzven (pomeni, da se obolenje v telesu pozdravi hitreje kot na telesu)
 • Zdravljenje poteka od zgoraj navzdol (npr. Hitreje na glavi kot na nogi)
 • Novo nastali simptomi se pozdravijo prej kot dalj trajajoči

Literatura, ki je v pomoč pri izbiri homeopatskega zdravila:

 • Organon (osnove homeopatije, glede na pravilo podobnosti)
 • Repertorij (zbir simptomov z ustreznimi zdravili)
 • Materia medica (opisi slik zdravil)
 • Preizkušene indikacije (zdravila, izbrana empirično)